Skoleflyvning

Man skal være medlem af DULFU for at kunne begynde at skoleflyve.

Skoleflyvningen er naturligvis den mest spændende del af hele uddannelsen.

Her skal du omsætte al teorien til praksis, så du bliver i stand til først og fremmest at gennemføre en sikker flyvning, men også at vurdere vejrinformationer, beregne start- og landingsdistancer samt udfylde flyveplaner.

Formålet med alt dette er, at gøre dig til en sikker pilot, så du er godt rustet, i alle situationer.

Loven kræver, at du som minimum skal flyve 20 timer heraf 5 timer solo.

Praktisk prøve
Praktisk prøve aflægges over for en kontrollant fra DULFU. Normalt tager prøven ca. 2 timer. Heraf ca. 1 times flyvning. Den starter med en overhøring i UL – teori, efterfulgt af en flyvetur.

Herefter demonstrerer du beherskelsen af diverse flyvemanøvrer og simulerede nødsituationer. Turen afsluttes med en serie landinger. Prøven er således en stikprøve i alle dine flyvemæssige færdigheder.