Lægeundersøgelsen

Lægeundersøgelsen er noget grundigere end den velkendte undersøgelse til kørekort.
Dog kan alle med almindeligt godt helbred bestå undersøgelsen uden problemer.

Man kan godt blive privatpilot, selv om man bærer briller med relativ stor korrektion, blot begge korrektioner er omtrent ens. Visse farveblindheder kan også tillades.

Vi råder dig til, at få foretaget lægeundersøgelsen på et tidligt tidspunkt.
Det er ærgerligt, hvis man “dumper” på et tidspunkt, hvor man allerede har brugt tid og penge på uddannelsen.
En del læger landet over, er godkendt til at foretage undersøgelsen til U/L-certifikat.

I Nordjylland er det:
Flyvelæge.
Østerågade 2, 3.th
9000 Ålborg
Tlf. 42 47 19 19
www.flydyk.dk