Priser

Og hvad koster det så, at erhverve et UL certifikat? Vi kan desværre kun fortælle, hvad det ca. koster, da antallet af flyvetimer meget afhænger af den enkelte elevs evner, tid til rådighed o.s.v.

Priser: 2018 . ( Ca.priser )
DKK inkl. moms.

DTA = Trafikstyrelsen.

DULFU. = Dansk Ultraletflyver Union
Teorikursus excl. materialer og klubmedlemskab 2100,-
Radiokursus, dansk ca.4.000,-
Skoleflyvning, 25-30 bloktimer a 750,.- **) 18.750,- – 22.500,-
Lægeundersøgelse, ca. 2.300,-

Undervisningsmaterialer (teori + radio) ca.3.300,-

Gebyrer:

Gebyr til DTA, for lægeundersøgelse, dokumenter 486,-

Gebyr til DTA, radioprøve kr. 935,-
Gebyr til DULFU, teoriprøve 8 fag. kr. 275,-
Adm. gebyr DULFU, teoriprøve. 100,-

Gebyr DULFU for praktisk prøve kr.150,-

Gebyr for udstedelse af certifikat DTA kr. 105,-

**) Udgiften til skoleflyvning er afhængig af flytype idet forsikringer er en del af dette. Prisen er på klubbens klubflyver. Der er også den mulighed, at man kan skole på sit eget fly hvis instruktøren vel at mærke går med til det.

*)Bemærk at forudsætningen for at gå på vores Teorihold er, at du er medlem af NULF (Indmelding: DKK: 1.500 / Kontingent: DKK: 1.100)

Inden du kan påbegynde, den praktiske del af flyvningen, skal du være medlem af DULFU. (Indmelding: DKK: 300, kontingent: DKK: 700).

Du skal også have en logbog (DKK: 60).