Bliv UL Pilot hos Nulf

For at give dig et godt overblik over uddannelsen, følger her en kort beskrivelse af:

  • Uddannelsens opbygning og indhold
  • PPL-certifikatets rettigheder ( UL- teori er samme som PPL )
  • Gældende krav for at vedligeholde certifikatet
Uddannelsens opbygning og indhold
PPL-certifikatets rettigheder
UL-flyvning i Danmark er belagt med en del restriktioner. Der må således ikke flyves over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

Flyvning skal foregå i højder over 150 m (500 ft) og under 2.900 m (9.500 ft) og kun, når sigtbarheden er over 5 km. Der må kun flyves mellem solopgang og solnedgang. Flyvning i kontrolleret luftrum, dvs. omkring offentlige lufthavne, må kun foregå efter forudgående tilladelse fra den stedlige flyvekontroltjeneste (tårnet). Denne tilladelse kan gives via radio om bord i flyet. Der kræves et radiocertifikat for at benytte radio (Anbefales). Det er også muligt at flyve til udlandet.

Udstyr
Der stilles et minemumskrav til udstyr, i et U/L-fly. Højdemåler, Fartmåler, Kompas og omdrejningstæller. De fleste UL-fly er dog også udstyret med GPS.

Passagertilladelse
For at kunne medtage passagerer, skal man have en passagertilladelse. For at opnå en sådan, skal man flyve mindst 25 timer solo, efter den praktiske prøve. Herefter flyver man en tur med en Instruktør, der vurderer om man er sikker nok, til at tage passager med.

Som privatpilot med U/L-certifikat. må du gerne medtage passagerer, dog ikke mod betaling. Men du må godt dele alle udgifterne med venner og/eller familie, som du har med.

Gældende krav for at vedligeholde certifikatet
Vedligeholdelse af UL certifikatet er slet ikke så dyrt, som mange tror. Certifikatet er gyldigt i 2 år, og kan forlænges ved at opfylde nogle forholdsvis lempelige krav til flyvetid. For UL er kravet 5 timers flyvning indenfor de sidste 12 måneder herunder mindst 10 starter og landinger – eller aflæggelse af en duelighedsprøve (et “PFT”, Periodisk Flyve Træning).

Indehavere af pilotcertifikater, skal lægeundersøges med faste intervaller. Gyldigheden af ens heldbredsgodkendelse afhænger af ens alder, og er som følger for en “Klasse 2 medical” (til privatflyvercertifikat): Alder Max. gyldig
Under 40 år 5 år
Over 40, men under 50 år 2 år
Over 50 1 år