Historien

Lidt om klubbens historie
I sommeren 1989 samledes en flok flyverinteresserede i et sommerhus i Thise Bakker for at drøfte muligheden af at starte en Ultra Let flyveklub. Det lykkedes, og hver enkelt fik den opgave at finde en egnet flyveplads til ingen eller meget små penge. Klubben fik navnet Blokhus UL Klub, idet en af initiativtagerne var bosiddende i Blokhus. Det var vanskeligt at finde en egnet plads, så en anden af initiativtagerne tilbød klubben at kunne benytte et stykke af sin ejendom på Vildmosevej i Brønderslev. Banen var 280×20 m. og der var mulighed for at benytte enden af en lade til at opbevare 3 Trike i, dog forudsat at vingerne var taget af.

For at komme i gang med at flyve og skole nye medlemmer, blev det besluttet at optage et lån til indkøb af en Trike og et rorstyret fly. For også at få lidt kapital at drive klubben for blev det ligeledes besluttet, at kræve et indskud på kr. 1500,- pr. medlem. Dette fandt en del af medlemmerne alt for stort, og de brød ud og startede en ny klub, Vrå UL klub. Blokhus UL klub blev registreret i DULFU som fuldgyldig klub, men da det syntes misvisende at kalde en klub i Brønderslev for en Blokhus klub, blev navnet hurtigt omdøbt til Nordjyllands Ultra Light Flyveklub.

Der blev behørigt sendt en ansøgning til Brønderslev Kommune om tilladelse til at etablere klub og flyveplads, og kommunen sendte da også en stak papirer til udfyldelse og returnering. Medlemmerne var dog allerede godt i gang med at flyve, og det var småt med tid til at klare de mange udregninger, som dokumenterne krævede. Så der blev bare fløjet, mens et lejet en mobilhome blev brugt som klubhus.

I 1991 blev en ejendom for enden af banen solgt, og tre dage efter at den nye ejer var flyttet ind, klagede han til kommunen over generende flyvning. Da vi faktisk ikke havde nogen miljøtilladelse til at flyve blev pladsen lukket med timers varsel. Vi fik hurtigt tilbud om at leje et andet og bedre stykke jord hos samme ejer, men nu skulle der først skaffes et hav af tilladelser. Ingen flyvetilladelse og ingen steder at opbevare flyene, det var ikke just noget der kunne få en klub til at hænge sammen. Da så samtidig nogle af medlemmerne, som var i gang med skoling og gerne ville videre, brød ud og startede en ny klub, Vestbjerg UL klub, var det nær ved at gå galt.

Den faste kærne i klubben nægtede at give op, men var klar over, at uden satsning kunne det ikke gå. Det tog et helt år at skaffe alle tilladelser og spørge naboer. I mellemtiden var der skabt enighed om at bygge en hangar, og da alle tilladelser var i hus, blev spaden sat i jorden for hangar 1. Det skete ved en større sammenkomst i 1992. Og der var fart på byggeriet. Alle var i sving med at støbe fundamenter og svejse jernstativer sammen. Et medlem foretog beregninger af hangaren og fremstillede tegninger og skaffede byggetilladelser, og lige inden jul 1992 kunne klubbens Trike, som den første stilles ind i den 400 m2 store hangar. Da hangaren blev projekteret, var der kun 1 rorstyret og 3 Trike i klubben, men til trods herfor blev der bygget til 10 maskiner. På det tidspunkt en meget dristig satsning. Indvielsen foregik ved en større festlighed i juli 1993, og da var hallen allerede fyldt op med maskiner, herunder 3 rorstyrede.

Det stærkt voksende medlemstal krævede nu mere plads end mobilhomen kunne klare, og da klubbens daværende formand havde skaffet et tilskud fra kulturministeriet til etablering af et klubhus, blev det ved en ekstraordinær generalforsamling i maj måned 1994 besluttet at få bygget et fast klubhus. Spadestikket blev foretaget Kristi Himmelfartsdag 1994.

Rejsegildet holdt pinselørdag og huset taget i brug den 19. juli samme år. Alt sammen bygget af egne medlemmer og med Børge som den absolutte ankermand. Et helt hus fra bar jord til færdigt byggeri på ca. 2 måneder. Godt skuldret af en flok klubmedlemmer. På grund af et skrabet budget måtte vi nøjes med kun at bygge en del af klubprojektet. Med hjælp af en speciel stor gave i form af panoramavinduer, fik vi et dejligt hus på 50m2 ud af det.

Imidlertid var der blevet kaos i hangaren, idet der af bare hjælpsomhed over for medlemmerne var solgt flere pladser end der faktisk var, og kravet til endnu en hangar blev større og større. Så i maj 1995 blev spaden endnu engang sat i jorden, nu til hangar 2. Atter måtte der kaldes til arbejde for at bygge denne 500 m2 store hal. Rejsegilde den 17. december 1995, taget i brug juni 1996og indvielse den 23. juli 1996. Nu var medlemmernes energi også brugt op og det har taget lang tid med at få efterfølgende arbejder med lys, vand og pladsregulering udført.

Brændt klubhus.
Efter en hyggelig klubaften, mandag d. 23. aug. 2004, skete det frygtelige at klubhuset om natten brændte ned til grunden. Formegentlig p.g.a. forglemmelse med slukning af kaffe-maskine. Gudskelov var der tegnet brandforsikring på hangarer som klubhus.
Hvad et godt klubhus betyder som samlingspunkt og fremme af klublivet, fik vi at føle de næste 18 måneder. Dette til trods for at vi i løbet af efteråret fik stillet en skurvogn med toilet op ved hjørnet af nordlige hangar. Uheldigvis faldt Nordjyllands Amt og Brønderslev Kommunes beslutning og godkendelse om opførelse af 7 store 1,75 MW vindmøller, med en total højde på 100 m., endelig på plads i første halvdel af denne periode og med efterfølgende opførelse og indkøring efteråret 2005. Møllerne ligger delvis parallelt med banen og med nærmeste 510 m. til banen. Beslutningen om og opførelsen af møllerne, delte uheldigvis klubbens medlemmer 2 lejre.

De der mente at generne fra møllerne ville være så store at klubben måtte flytte og de der mente at møllerne ville blive til at leve med, og under alle omstændigheder ønskede at se tiden an.

Førstnævnte gruppe mente at forsikringssummen på ca. 400,000.- kr. kunne være med til økonomisk at løfte opgaven vedr. flytning. En urealistisk tanke efter nærmere analyse.


Efter klubliv og aktiviteter på vågeblus 3/4 år efter branden, blev der ved en ekstraordinær generalforsamling, foråret 2005, flertal for at få opført et nyt projekteret »super klubhus« på 90 m2. Huset kunne opføres inden for forsikringssummen på de ca. 400,000 kr. mod at klubbens medlemmer selv stod for fundament, gulvbelægninger, og indvendigt malearbejde samt delvis egen udførelse af VVS og elarbejde.

Første spadestik til fundamentet til det nye klubhus blev taget lørd. d. 23. juli 2005 og allerede 8. aug. kunne der holdes rejsegilde. 10. dec. 2005 var der indvielse af ”Dan-marks flotteste UL klubhus”. I løbet af foråret og sommeren 2006 blev sidste ting færdige, her under etablering af varmeforsyning fra nærliggende biogasanlæg.

For god ordens skyld skal nævnes at de 7 opførte vindmøller har vist sig kun i meget begrænset omfang at give flyveindskrænkninger.

Dette ved anflyvning til bane 31 ved jævn til frisk vind fra Syd–Vest.

Andre UL klubber i Nordjylland før og efter NULF
Den første UL klub blev startet af optiker Elversøe i 1984 og bar navnet Vendelbo Microlight Flyveklub. Den havde hjemsted på Ottestrup Svæveflyveplads ved Sæby. Straks efter starten af denne klub opstod der uenighed mellem de stiftende medlemmer, idet nogle mente at aftalen var, at banen og hjemstedet skulle være i Tolstrup ved Hjallerup. Dette medførte, at der kort efter blev startet en ny UL klub, Tolstrup UL Flyveklub. Så startede Brønderslev UL Flyveklub, med flyveplads i Vester Hjermitslev, og så først kom Nordjyllands Ultra Light Flyveklub. Derefter dukkede Vrå UL Flyveklub og Vestbjerg UL Flyveklub op.
– Vendelbo Microlight Flyveklub forsvandt i 1988, da stifteren døde.

– Brønderslev UL Flyveklub er lukket.
– Vestbjerg UL Flyveklub er lukket.
– Vrå UL Flyveklub er lukket.
– Tolstrup UL Flyveklub er omdøbt til Fr.havn-Sæby UL Flyveklub, som har domicil på Ottestrup Flyveplads ved Sæby.
og så er der …